Colofon

De op de site getoonde informatie wordt door StrongBoo met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
StrongBoo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van StrongBoo.

StrongBoo behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van StrongBoo.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.
Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

Ontwerp website, technische uitvoering en hosting:
Hexco Webdesign & Optimalisatie
Weiersloop 5
9401DZ Assen

Tel: 0592-269623
Mail: info@hexco.nl
www: www.hexco.nl

Facebook