Privacyverklaring

Privacyvoorschriften StrongBoo B.V.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. We verwerken alleen persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt wanneer u een formulier op onze website invult of ons een bericht stuurt.

Het doel van het verzamelen en verwerken van informatie
StrongBoo B.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens met betrekking tot onze overeenkomst met u, om u informatie over onze diensten te verstrekken en om uw vragen te beantwoorden.

Recht op inzage

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om na te gaan of wij informatie met betrekking tot u verwerken of hebben verwerkt. We zullen u binnen twee weken schriftelijk laten weten of dit het geval is en u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens sturen.

Recht om informatie te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en af te schermen
U kunt ons verzoeken om informatie welke uzelf betreft te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze informatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet relevant is voor de doeleinden die in dit reglement worden gespecificeerd of die op een andere manier worden verwerkt in strijd met wettelijke voorschriften.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken.

Wijzigingen van het privacyreglement

Deze privacyreglementen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van het reglement wordt altijd gepubliceerd op onze website.

Facebook